Usługi

AHD

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami – CAFM, pozwala sterować powiadomieniami, utrzymaniem i codziennymi zadaniami, które mogą być w każdej chwili wyświetlane w postaci raportów oraz wykresów. Możliwe jest przeglądanie aktualnego stanu podjętych zadań w biurowcach, fabrykach i oddziałach bankowych oraz śledzenie pracy personelu obsługi technicznej i podwykonawców z dowolnego miejsca, także za pomocą telefonu komórkowego. Udostępnienie wglądu w system partnerom, umożliwia im również zapoznanie się z instrukcjami obsługi maszyn oraz zadaniami oczekującymi na wykonanie.

Dokumentacja Dowiedz się więcej

ALF

ALF, podstawowe oprogramowanie do ewidencji umów dla zarządców nieruchomości. Rozwiązanie szeregu złożonych zadań finansowych, pojawiających się w procesie zarządzania nieruchomościami, wymaga od pracowników finansowych znacznego nakładu czasu i energii. Oprócz sprawdzonego i skutecznego systemu AHD i zarządzania powiadomieniami, dokładamy wszelkich starań, aby procesy finansowe były proste, w pełni funkcjonalne i łatwe w zarządzaniu.

Dowiedz się więcej

YAMMAYA

System Yammaya (zautomatyzowany kiosk z kartami wejściowymi) znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie wykorzystuje się tradycyjne systemy wejściowe. Personel nie jest konieczny do wydawania kart wstępu gościom i pracownikom. Za pomocą naszych kiosków możliwe jest utrzymanie nawet najbardziej tradycyjnego systemu wejściowego. Dzięki Yammaya, rejestracja gości i wydawanie kart pracownikom, jest nowoczesne, sprawne i proste.

Dowiedz się więcej

AHD

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami – CAFM, pozwala sterować powiadomieniami, utrzymaniem i codziennymi zadaniami, które mogą być w każdej chwili wyświetlane w postaci raportów oraz wykresów. Możliwe jest przeglądanie aktualnego stanu podjętych zadań w biurowcach, fabrykach i oddziałach bankowych oraz śledzenie pracy personelu obsługi technicznej i podwykonawców z dowolnego miejsca, także za pomocą telefonu komórkowego. Udostępnienie wglądu w system partnerom, umożliwia im również zapoznanie się z instrukcjami obsługi maszyn oraz zadaniami oczekującymi na wykonanie.

Dostępne funkcje systemu AHD

 1. Niezwłoczne zgłaszanie błędów z funkcją podglądu listy powiadomień
 2. Powiadomienie o problemie poprzez zeskanowanie kodu QR (zarówno dla zainstalowanych maszyn, jak i produktów na sprzedaż bądź wynajem)
 3. Zarządzanie powtarzającymi się zadaniami, które mogą być zarówno zadaniem ogólnym, jak i planem powtarzającym się tylko dla danego urządzenia
 4. Rejestracja maszyn za pomocą kodu QR lub rozwiązania NFC
 5. Formularz obsługi technicznej przypisany do danej maszyny
 6. Listy kontrolne z punktami kontrolnymi NFC
 7. Zarządzanie rezerwacjami (parking, spotkania, godziny obsługi technicznej, itp.)
 8. Kontrolowane wejścia i wyjścia z budynku dla gości i podwykonawców
 9. Formularze zamówień niestandardowych
 10. Monitoring SLA w celu pomiaru czasu planowego i realizacji
 11. Zestawienia i automatyczne raporty, w tym wyświetlanie danych z zewnętrznych czujników podłączonych do systemu
 12. Okresowy przegląd zadań

Zalety systemu AHD

APFM- helpdesk jest innowacyjnym, łatwym w obsłudze i zrozumieniu oprogramowaniem, mającym na celu jak najszybsze powiadomienie pracowników obsługi technicznej o problemie, umożliwiając tym samym niezwłoczne jego rozwiązanie.

Począwszy od wersji V8, system zapewnia obsługę całego budynku, włącznie z funkcjami rezerwacji oraz zarządzania gośćmi.

AHD stał się obecnie standardem dla systemów FM i zadowala rozmaitych użytkowników, począwszy od mniejszych powierzchni handlowych po parki logistyczne obejmujące setki tysięcy metrów sześciennych.

Cele systemu harmonogramowania zadań:

- sprawne przesyłanie powiadomień pracownikom obsługi technicznej,

- umożliwienie natychmiastowego rozwiązania problemu w budynku,

- informowanie na bieżąco: jakie jest zadanie, dla kogo i na kiedy,

- oraz jasne przedstawianie informacji przełożonym, najemcom oraz właścicielom.

System powiadomień jest oparty o połączenie internetowe, aplikację internetową, która nie wymaga instalowania i działa zarówno na komputerach stacjonarnych, tabletach, jak i telefonach komórkowych. System działa w przeglądarce, dlatego nie musisz pobierać osobych aplikacji, aby uruchomić go na wszystkich urządzeniach.

ALF

ALF, podstawowe oprogramowanie do ewidencji umów dla zarządców nieruchomości. Rozwiązanie szeregu złożonych zadań finansowych, pojawiających się w procesie zarządzania nieruchomościami, wymaga od pracowników finansowych znacznego nakładu czasu i energii. Oprócz sprawdzonego i skutecznego systemu AHD i zarządzania powiadomieniami, dokładamy wszelkich starań, aby procesy finansowe były proste, w pełni funkcjonalne i łatwe w zarządzaniu.

W tym celu uruchomiliśmy własne oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami – ALF. Celem systemu jest pełne zarządzanie zadaniami finansowymi oraz zapewnienie zarządcom nieruchomości, pracownikom z branży finansowej i wyższej kadry kierowniczej, stałych i aktualnych informacji na temat sytuacji finansowej.

Zalety ALF:

- system jest oparty na połączeniu internetowym/ intranetowym i nie wymaga instalacji,

- może być używany na komputerach stacjonarnych, smartfonach oraz tabletach,

- zapewnia czytelny przegląd wydatków i przychodów,

- w pełni obsługuje wszelkie zadania finansowe pojawiające się w procesie zarządzania nieruchomościami,

- dostarcza informacji o sytuacji finansowej zarządcom nieruchomości, współpracownikom finansowym i wyższym rangą menedżerom.

Ze względów bezpieczeństwa, zalecamy umieszczenie systemu na własnym intranecie.

ALF umożliwia:

 1. Wprowadzanie do systemu umowy najmu wraz z ewentualnymi modyfikacjami,
 2. Automatyczne tworzenie faktur wychodzących zgodne z obowiązującymi w danym momencie przepisami,
 3. Tworzenie faktur w wybranych dniach za pomocą powiązanego z systemem generatora faktur Hessyn,
 4. Przeliczanie opłat zgodnie z podanymi wartościami z danego okresu,
 5. Składanie faktur przychodzących, autoryzowanie, przenoszenie i dzielenie ich na okresy i grupy najemców, dzięki czemu system automatycznie generuje księgowość „kosztów wspólnych”.

YAMMAYA

System Yammaya (zautomatyzowany kiosk z kartami wejściowymi) znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie wykorzystuje się tradycyjne systemy wejściowe. Personel nie jest konieczny do wydawania kart wstępu gościom i pracownikom. Za pomocą naszych kiosków możliwe jest utrzymanie nawet najbardziej tradycyjnego systemu wejściowego. Dzięki Yammaya, rejestracja gości i wydawanie kart pracownikom, jest nowoczesne, sprawne i proste.

Dostępne funkcje systemu Yammaya

Kioski umożliwiają szerg różnych form rejestracji gości w budynku:

 1. Zarejestruj się na tym urządzeniu: dzięki tej funkcji gość może podać swoje nazwisko, firmę oraz nazwisko gospodarza, a także wszelkie informacje, których potrzebują operatorzy budynku dla zapewnienia bezpiecznej rejestracji.
 2. Zarejestruj się skanując kod QR: jeśli gość wybierze tę opcję, kiosk wygeneruje kod QR, który odwiedzający może zeskanować za pomocą własnego telefonu i tam też wypełnić niezbędne dane. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy uniknąć długiego czasu oczekiwania – przykładowo, gdy do budynku przyjeżdża jednocześnie kilku odwiedzających.
 3. Wprowadź PIN, aby otrzymać kartę: System Yammaya umożliwia odwiedzającemu wybrać taką opcję, jeśli gospodarz wysłał mu wcześniej PIN do wejścia – należy aby przybywający gość wybrał właśnie tę opcję i podał uprzednio otrzymany PIN.
 4. Istnieje również opcja wydawania kart tylko po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zatwierdzeniu go przez gospodarza.

Zalety automatycznego wydawania kart:

- Pracownicy ochrony mają dokładny obraz tego, kto w danym czasie przebywa w budynku. Z pomocą Yammaya rejestrowane jest także nazwisko każdej wchodzącej osoby,

- Zautomatyzowany kiosk pozwala na wyeliminowanie osobistego kontaktu, będącego nieodłączną częścią tradycyjnego systemu kart wstępu, co wspomaga ochronę zdrowia z obydwu stron,

- Kioski można połączyć ze stosowanym już systemem kart wejściowych,

- Wszystkie kioski współpracują tak aby umożliwić sprawny i dynamiczny proces wejścia do budynku,

- Automatyka systemu eliminuje konieczność obsługi przy wydawaniu kart, w recepcji budynku.

Zautomatyzowane kioski Yammaya są połączone z modułem rejestracji helpdesku APFM, gdzie pracownicy ochrony mogą zarządzać wprowadzaniem wcześniej zarejestrowanych gości a także odnotowywać wyjścia zarejestrowanych osób. W momencie gdy to konieczne, pracownicy ochrony, mogą również ręcznie rejestrować odwiedzających (jeśli wymagane jest zezwolenie na wejście), a nawet śledzić liczbę osób w budynku oraz aktualnie przebywających u danego najemcy.