WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE DO SKUTECZNEJ I ŁATWEJ KONTROLI CZYSTOŚCI

AHD Cleaning

ahd_cleaning ahd_cleaning
AHD Cleaning pozwala kierownikom monitorować obecność i pracę personelu sprzątającego, a także informować ich o bieżących problemach i potrzebach.
  1. Miejsca przeznaczone do posprzątania mogą zostać dodane jako punkt kontrolny w systemie, a do każdego punktu kontrolnego zostanie dołączona naklejka z kodem NFC lub QR.
  2. Personel sprzątający mogą przeglądać zadania i zarządzać nimi na miejscu za pomocą swoich urządzeń mobilnych, skanując NFC lub kody QR w budynku.
  3. Dla kierownictwa dostępny jest specjalnie zaprojektowany podgląd, dzięki któremu możliwe jest sprawdzenie aktualnego stanu prac w w czasie rzeczywistym.
  4. Zarówno personel sprzątający, jak i kierownicy mogą zostać powiadomieni w porę o opóźnieniach, w zależności od ustawień punktów kontrolnych.
Sprawdzanie obecności pracowników sprzątających w miejscu pracy i wskazywanie rzeczywistego czasu pracy jest możliwe poprzez:
  • wydzielenie stref, które wymagają specyficznej pracy pojedynczego pracownika lub personelu sprzątającego
  • przypisanie kodu NFC do każdej ze stref oraz określenie miejsca rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • wyposażenie personelu sprzątającego w telefony komórkowe z funkcją NFC, a także w łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
  • umożliwienie rozpoczynania i kończenia zadań w każdej strefie za pomocą skanowania mobilnego