PRZEJRZYSTE I ŁATWE W ZARZĄDZANIU PROCESY FINANSOWE

ALF

ALF
alf alf
ALF logo
ALF to niezawodne, internetowe rozwiązanie do ewidencji umów dla zarządców nieruchomości.
Dzięki automatyzacji systemu wykonywanie złożonych zadań finansowych i zarządczych jest mniej czasochłonne i pozwala zespołowi ds. nieruchomości i finansów skupić się na działaniach tworzących wartość.

Główne moduły


Plan piętra
Dodawaj plany pięter i utwórz strefy na podstawie jednostek
Umowy
Indeksuj ceny, śledź zmiany, dodawaj etykiety do artykułów
Faktury wychodzące
Korzystaj z faktur generowanych automatycznie, na podstawie twoich danych
Faktury przychodzące
Przesyłaj, importuj i rejestruj przychodzące faktury
Uzgadnianie opłat za usługi
Korzystaj z rozliczeń generowanych automatycznie na podstawie faktur, umów i zaliczek
Raporty
Pobieraj zawsze aktualne raporty dotyczące faktur, wykazu czynszów, zabezpieczeń i obrotów czynszowych

Dodatkowe funkcje


Alokacje faktur
Przydzielaj przychodzące faktury do miesięcy, kodów kosztów i grup najemców
Budżetowanie
Sparuj budżet z przychodzącymi fakturami, załaduj Capex i monitoruj pozostałą część szacowanych kosztów
Powiadomienia e-mail
Skonfiguruj powiadomienia zawierające szczegółowe informacje lub linki
Obrót czynszu
Zbieraj obroty okresowe, porównuj przychody z zafakturowanymi wartościami i obliczaj różnicę
Sprawdzenie depozytu
Oznaczaj sposób naliczania i rejestruj otrzymane wpłaty
CAP kosztów
Obliczaj sumę wybranych pozycji kosztów i porównuj ją z maksymalną wartością