Usługi systemów APFM są bezpieczne

ISO 27001 certificate
2022-04-27
W 2021 roku stworzyliśmy i wdrożyliśmy ścisłe zasady ochrony informacji, co pozwoliło nam uzyskać certyfikat ISO 27001. Każdego dnia, systemy internetowe są narażone na zagrożenia, przed którymi nie ma jednej i pewnej ochrony, a jedynie taka, która minimalizuje ryzyko. Z dumą możemy powiedzieć, że w 2021 roku nasza firma uregulowała swoje wewnętrzne procesy i oceniła ryzyka w taki sposób, aby móc z powodzeniem zaprezentować wyniki podczas audytu.

Nawet drobny problem (błąd kodu, słabe hasło, niepoprawna konfiguracja serwera) może oznaczać, że interfejs jest narażony na atak, a w wyniku zablokowania systemu i wycieku informacji mogą wystąpić poważne szkody.

Wśród ważnych i obecnie nieodzownych zalet posiadania certyfikatu ISO 27001 można wymienić:

  • Najistotniejszą kwestią jest ocena ryzyka i opracowanie strategii przeciw możliwym zagrożeniom, aby uniknąć niespodziewanych wydarzeń
  • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym w sytuacjach awaryjnych, poprzez tworzenie odpowiednich rezerw
  • Ułatwienie ochrony informacji poufnych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby, oraz szybsze ich przywracanie w przypadku ataku

Jakie rozwiązanie w tym zakresie może zapewnić taki dostawca usług z certyfikatem ISO 27001, jak APFM-Systems Kft?

Przede wszystkim, większą pewność i zaufanie podczas korzystania z usługi, której dostawcy zarządzają danymi partnera, z uregulowanym bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem.

Wspieranie procesów biznesowych naszych klientów to jeden z naszych kluczowych priorytetów. Kładziemy duży nacisk na kontrolowaną i przemyślaną pracę naszych systemów oraz stworzenie poziomu bezpieczeństwa jak najwyższej jakości. Certyfikat ISO 27001 sam w sobie nie gwarantuje nienaruszalności ani nieprzerwanego działania, ale wskazuje, iż posiadacz tego certyfikatu w pełni ocenił i zminimalizował ryzyko operacyjne, zwiększając tym samym ochronę i bezpieczeństwo danych swoich partnerów.