Pomagamy w każdy możliwy sposób

Darowizna sprzętu
2022-01-18
Na początku 2022 roku APFM-Systems Kft. przekazała 15 komputerów wraz z innym sprzętem informatycznym Szkole Podstawowej Városmajori Károly Kós. Naszym celem było złagodzenie problemów związanych z edukacją online oraz zapewnienie szkole najnowszych technologii. Było miło zobaczyć, że urządzenia, drukarki i głośniki zostały tak szybko oddane do użytku i docenione. Zawsze odczuwamy radość dawania, zwłaszcza gdy możemy wywrzeć natychmiastowy wpływ.
Większość węgierskich szkół nie korzysta z najnowszych urządzeń komputerowych. Problem ten nie był tak rażący, dopóki nauczyciele nie zostali zmuszeni do przeprowadzania swoich lekcji online w 2020 roku. Po pojawieniu się kłopotów technicznych szybko stało się jasne, iż braki w sprzęcie nie dotyczyły uczniów, ale były po stronie szkół. Bez urządzeń działających 24 godziny na dobę nauczanie uczniów w domu jest niemożliwe. Niestety, w naszych szkołach publicznych (spośród wielu innych) brakuje środków na rozwiązanie tych kwestii.
Mamy nadzieję, że zapewniając nowoczesny sprzęt IT, możemy uczynić codzienne życie w Szkole Podstawowej Városmajori Károly Kós łatwiejszym i bardziej produktywnym. Liczymy na to, że inni pójdą za naszym przykładem.
W APFM-Systems mamy jednakowe oczekiwania wobec komputerów, jak i edukacji: muszą być one stale niezawodne i dostępne. Od wielu lat używamy i dostarczamy naszym klientom laptopy i komputery stacjonarne, więc wiemy, które z nich działają od 5 do 10 lat przy minimalnej konserwacji i awarii.

W grudniu 2021 r. wymieniliśmy w szkole niektóre starzejące się drukarki i komputery. Odpowiedzieliśmy na ich prośbę o nowy sprzęt, dostarczając kilka identycznych komputerów, które przedtem sprawdziliśmy, ulepszyliśmy, a następnie dostarczyliśmy do placówki.

Dzięki naszej darowiźnie urządzenia IT wprowadzają nowoczesną technologię do wszystkich sal szkolnych, wspomagając pracę zarówno nauczycieli, jak i administratorów. Wnieśliśmy również wkład w wysokowydajną kolorową drukarkę laserową, która może być stosowania do tworzenia kolorowych obrazów o wysokiej rozdzielczości, takich jak ulotki, arkusze robocze i dyplomy.
Komputery i narzędzia medialne ułatwiają pracę edukatorom i zwiększają chęć uczniów do nauki. Oprócz stałego dostępu do informacji przez Internet, komputery mogą pomóc nauczycielom w tworzeniu i prezentowaniu bardziej kreatywnych i interaktywnych materiałów edukacyjnych. Uczniowie mogą zdobywać i ćwiczyć podstawowe umiejętności informatyczne, które będą bardzo przydatne podczas studiów.

Dodatkowe maszyny oznaczają, że szkoła ma teraz wystarczającą liczbę komputerów do utworzenia nowej pracowni informatycznej w swojej bibliotece.

Naszym celem od 2022 roku jest ułatwienie i usprawnienie pracy nauczycieli za pomocą tych niezbędnych narzędzi oraz przyczynienie się do rozwoju uczniów. Będziemy nadal śledzić ich potrzeby IT i dostarczać monitory, projektory audio oraz inne urządzenia, gdy nadejdzie czas wymiany przestarzałego sprzętu.