Realne koszty utrzymania powierzchni biurowych

Konferencja HFMC 2022
2022-11-21
W listopadzie 2022 roku nasza firma wzięła udział w konferencji HFMC organizowanej przez Węgierskie Towarzystwo Zarządzania Nieruchomościami. Jako prezenterzy i wystawcy przedstawiliśmy niektóre z naszych usług wraz z efektami i korzyściami płynącymi z ich stosowania, które opiszemy krótko również tutaj.

Jednym z głównych tematów związanych z naszym oprogramowaniem do zarządzania nieruchomościami ALF było skoncetrowanie uwagi na koszty operacyjne. Pomagamy obliczać te koszty już od ponad dziesięciu lat, korzystając z naszego systemu, aby nasi klienci bazując na przeglądzie tych danych mogli podejmować wszelkie decyzje i plany z wyprzedzeniem.
Metodologia tej funkcji naszego programu polega na zdefiniowaniu dziesięciu kategorii kosztów na podstawie danych (można je wyświetlić w prezentacj) oraz obliczeniu kosztów budynków grupowanych według metra kwadratowego GLA).

Faktury dotyczące budynku, planowane koszty i przekroczenia wydatków można śledzić za pomocą naszego systemu ALF. Kody kosztów są dopasowywane do standardowych kategorii, a dane mogą być porównywane z innymi, podobnymi budynkami.
Wykresy użyte w naszej prezentacji wyraźnie pokazują przebieg kształtowania się kosztów w latach 2020-2023, a także czego można się spodziewać w kolejnym roku, gdyż np. na początku okresu cena za metr kwadratowy wynosiła około 1500 HUF, podczas gdy do 2023 roku mogłaby wynieść nawet średnio 2500 HUF.
Przyjrzeliśmy się również wynikom odnośnie rodzajów kosztów, gdzie koszty energii są wyraźnie najwyższe. Dla porównania, inne koszty wzrastały bardziej umiarkowanie zgodnie z kierunkiem inflacji. Nieprzewidziane wydatki są nadal niewielkie, a w obecnej sytuacji jest trudno przewidzieć cenę gazu.
Poza kosztami energi nie nastąpiła istotna zmiana w wydatkach. Choć efekt inflacji był w tym roku był odczuwalny, pozostała ona poniżej poziomu z ostatnich 3 lat. Nie jest już jednak pewne, czy poziom pracy ludzkiej może być utrzymany wydatkami, które nie nadążają za inflacją.
W celu obniżenia wysokich kosztów energii i zachowania standardów warto rozważyć możliwość automatyzacji, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę budynków czy obsługę recepcji.
Nasza firma i nasz zespół potrafi ustalić „uczciwe” koszty eksploatacji dla każdego budynku i najemcy, a także zapewnić rozwiązania w zakresie automatyzacji recepcji i parkingu. Z pomocą naszego oprogramowania i narzędzi Yammaya i GTP jesteśmy w stanie zoptymalizować usługi i realnie redukować koszty.
 • slide_1
 • slide_2
 • slide_3
 • slide_4
 • slide_5
 • slide_6
 • slide_7
 • slide_8
 • slide_9
 • slide_10
 • slide_1
 • slide_2
 • slide_3
 • slide_4
 • slide_5
 • slide_6
 • slide_7
 • slide_8
 • slide_9
 • slide_10